Posts Tagged With: ภาษาอีสาน

Iszán-i nyelv – ภาษาอีสาน


Iszán-i nyelv ( laoszi nyelvi eredetű tájszólás ) – ภาษาอีสาน

Iszán-i tájszólással
(Észak és Közép-Thaiföld)
Isaan

Magyarul
English

Thai nyelven
Thai

KHOI ข่อย koj

Én ( egyes szám első személy )

I (Pronoun)
used by male or female

PHOM ผม (male);

CHAN ฉัน / DICHAN
ดิฉัน (female)

PERN (respectful) เพิ่น pörn

or sometimes KHAO เขา kháo

Ő ( himnemű, nőnemű )
He/She

KHAO เขา

JAO เจ้า cstyáo

Te
You

KHUN คุณ

KHA-JAO คะเจ้า khá cstyáo

Ők ( nőnemű)
They

KHAO เขา kháo

HAO เฮา háo

Mi
We

RAO เรา ráo

BAO ( magas, vagy közepes tónus)

BAW บ๊อ
(High tone; sometimes mid tone)

Kérdőszó a mondat végén, olyan mint a MÁI a thaibanQuestion word placed at the end of a sentence equivalent to MAI in Thai. MAI ไหม mái

PHOO-BAO ผู้บ่าว phú báo

Ember
Man

PHOO-CHAI ผู้ชาย phú csái

PHOO-SAO ผู้สาว pú száo

Asszony, nő
Woman

PHOO-YING ผู้หญิง phú jing

SABAI DEE สบายดี szábái dí

Álltalános iszáni köszöntés

Hello
(the standard greeting in Isaan)

SAWAT DEE สวัสดี szávászt dí

SABAI DEE BAW
สบายดีบ๊อ szábái dí bao
vagy or

SAMBAI DEE BAW
ซำบายดีบ๊อ számbái dí bao

Hogy vagy ?
Válasz:  szábái dí

How are you?
Can reply: SABAI DEE – I’m fine

SABAI DEE MAI
สบายดีไหม szábái dí mái

BAW บ่อ báo
( alacsony tónus – Low tone)
Sometimes written as just
บ่

néha úgy jelölik BÁ

No, not (used to form the negative)

BAW HOO บ่อฮู้ báo hú
nem tudom -don’t know;

PERN BAW MA เพิ่นบ่อมา pörn báo máá Ő nem jön –  he didn’t come

MAI ไม่ mái

JEP BAW เจ็บบ๊อ cstyep bao

Fájt ?

Does it hurt?

JEP MAI เจ็บไหม cstyep mái

WAO LAO DAI BAW
วาวลาวได้บ๊อ
váo láo dái bao

Beszélsz laoszi nyelven ?
Can you speak Lao (Isaan)?

In Isaan they don’t PHOOT LAO as in Thai but WAO วาว or PAHK ปาก LAO.

You can reply WAO LAO DAI NIT NOI – I can speak a little Lao.

KHUN PHOOT LAO DAI MAI

คุณพูดลาวได้ไหม
khun pút láo dái mái

JAO AH-YOO THAO DAI

เจ้าอายุเท่าใด
cstyao áh jú tháo dái

Milyen idős vagy ?

How old are you?

KHUN AH-YOO TAO-RAI

คุณอายุเท่าไร
khun áh jú tháo rái

EE-YANG อีหยัง Í jáng

Mit ?

What?

ARAI อะไร  árái

PEN NYANG เป็นหยัง pen njang

(NYANG emelkedő tónus is rising tone)

Miért; mi a baj ?
Why; what’s the matter?

PEN ARAI เป็นอะไร pen árái

BAW PEN NYANG

บ่อเป็นหยัง

 báo pen njang

Nincs baj, semmi baj
minden rendben, rendben van

Nothing’s the matter;
it’s all right; it’s ok

MAI PEN RAI ไม่เป็นไร mái pen rái

JAO SEU NYANG

เจ้าซื่อหยัง cstyáo szű njáng

Mi a neved ?

What’s your name?

Isaan dialect has no CH-sound as in Thai – the CH becomes an S-sound eg CHOK DEE (good luck) in Thai becomes SOK DEE in Isaan; CHAHT THAI (Thai nationality) becomes SAHT THAI

KHUN CHEU ARAI
คุณชื่ออะไร khun chő árái

PAI SAI ไปไส pái szái

Merre mész ? Hova mész ?
Where are you going?

PAI NAI ไปไหน pái nái

PAI SAI MA ไปไสมา pái szái má

Merre voltál ? Merre jártál ?
Where have you been?

PAI NAI MA ไปไหนมา pái nái má

SI PAI SAI ซิไปไส szi pái szái

Merre akarsz menni ?
Merre mész most ?
Where will you go, where are you going?

JA PAI NAI จะไปไหน cstyá pái nái

DTAE แต่

(Sometimes JAHK จาก, same as Thai).

Valahonnan ( honnan ? ) From

JAO MA DTAE SAI

เจ้ามาแต่ไส cstyáo ma dte szái
Honnan jöttél ?

– Where do you come from?

KHOI MA JAHK HUNGARY

ข่อยมาจากฮังการี koj má cstyák hángári

– I come from Hungary.

จาก

KHUN MA JAHK NAI

คุณมาจากไหน khun má cstyák nái

Honnan jöttél ?
– Where do you come from?

PHOM MA JAHK HANGARY
ผมมาจากฮังการี  phom má cstyák hángári

– I come from Hungary.

MAEN BAW แมนบ๊อ men bao

Ez renben van ?
Is that right, is that correct?

CHAI MAI? ใช่ไหม csái mái ?

BAW MAEN บ่อแมน báo men

Nem, nem igaz !
Not so, not true

MAI CHAI ไม่ใช่ mái csái

MAEN LAEW แมนแล้ว men leo

Ez rendben van. Helyes.
That’s right, that’s correct

CHAI LAEW ใช่แล้ว csái leo

IH-LEE อิหลี ih lí

Valóban

Really

JING จริง cstying

SAEP แซ่บ szep

Izletes étel ha valaki kérdezi akkor:

szep lái lái, szep ih lí

Delicious If someone asks you to dinner, assure them the food is

SAEP LAI LAI or SAEP IH-LEE.

AROI อร่อย ároi

SAEP LAI LAI แซ่บหลายๆ szep lái lái

Nagyon ízletes
Very delicious

AROI MAHK อร่อยมาก ároi mák

SAEP IH-LEE แซ่บอิหลี szep  ih lí

Valóban ízletes

Really delicious

AROI MAHK อร่อยมาก ároi mák

KHAWP JAI LAI LAI
ขอบใจหลายๆ kob cstyái lái lái

Köszönöm szépen !

Thank you very much.

In Thai, KHAWP JAI is only used to children/inferiors/intimates.

KHAWP KHUN MAHK
ขอบคุณมาก kob khun mák

KHEE DTUA ขี้ตั๊ว khí dtuá

hazugság, hazudik, nem igaz

Lie, to lie (not tell the truth)

GO-HOK โกหก gó hok

SEE-DA สีดา szí dá

BAK-SEE-DA บักสีดา bák szí dá

MAHK-SEE-DA หมากสีดา mák szí dá

Idegen, jövevény, fehér ember
( guava gyümölcs:  บักสีดา bák szí dá )

Guava fruit; Foreigner
(white, Western)

KON ISAAN may call Westerners

BAK-SEE-DA บักสีดา – not derogatory –

BAK is ISAAN for mister;

SEE-DA สีดา, BAK-SEE-DA and MAHK-SEE-DA are Isaan for the Guava fruit.

FARANG (2) ฝรั่ง

HET เฮ็ด

csinálni, művelni

To do, make

THAM ทำ

HET WEE-UK เฮ็ดเหวียก

(Sometimes HET NGAHN เฮ็ดงาน)

dolgozni
To work

THAM NGAAN ทำงาน thám ngán

SAO เซา száo

Megállni !

To stop; Stop!

YOOT หยุด jút

SEE-OH เสี่ยว

Barát

Friend, pal

PEU-AN เพื่อน fhűan

MUAN BAW มวนบ๊อ muán bao

Vicces ?

Is it fun?

MUAN LAI – a lot of fun (in Thai: SANOOK MAHK).

SANOOK MAI สนุกไหม szánuk mái ?

NGAAM งาม ngám

szép, gyönyörű

Beautiful

SUAY สวย

NA-HAK น่าฮัก ná hák

kedves, aranyos

Cute, lovely

NA-RAK น่ารัก ná rák

MAK มัก mák

tetszeni

To like

CHAWP ชอบ csóp

MAK BAW มักบ๊อ mák bao

Tetszik ?

Do you like it?

CHAWP MAI ชอบไหม csóp mái

HAK ฮัก hák

szeretni

To love

RAK รัก rák

SANG ซัง száng

gyűlölni

To hate

GLEE-UT เกลียด gli jut

KHOI HAK JAO
ข่อยฮักเจ้า koj hák cstyáo

Én szeretlek téged. ( Szeretlek )

I love you

POM/CHAN RAK KHUN

ผม/ฉันรักคุณ phom/csán rák khun

KHOI KHIT HAWT JAO
ข่อยคิดฮอดเจ้า kok kit haot cstyáo

(In speech, usually just shortened to KHIT HAWT JAO).

Híányzol.

I miss you

KHIT HAWT LAI LAI – I miss you a lot

POM/CHAN KHIT TEUNG KHUN

ผม/ฉันคิดถึงคุณ phom/csán kit thüng khun

KHAO NGAI ข้าวงาย kháo ngái

reggeli

Breakfast

AH-HAHN CHAO

อาหารเช้า áh hán csáo

KHAO SUAY ข้าวสวย kháo szuái

ebéd

Lunch

AH-HAHN GLANG WAN

อาหารกลางวัน áh hán gláng ván

KHAO LAENG ข้าวแลง kháo leng

vacsora

Dinner

AH-HAHN YEN

อาหารเย็น áh án jen

PA DAEK ปาแดก pá dek

Fermentált hal

Fermented fish; a delicacy in Isaan.

PLA RA ปลาร้า plá rá

DER เด้อ dőr

DŐR เด้อ egy fontos mondat lezáró finom jelző.

DER is a polite particle tacked onto the end of a sentence, roughly equivalent to NA KHRAP นะครับ or NA KHA นะคะ.

eg KHAWP JAI LAI LAI DER

-many thanks

SAEP IH-LEE DER

-really delicious

MAO BAW KHAP DER

-don’t drink and drive.

NA KHRAP นะครับ/ ná kráp
NA KHA นะคะ  ná khá

DAWK ดอก dok

ดอก DOK vagy หรอก ROK szintén közelséget felyez ki a mondat végén

DAWK is a particle tacked on to the end of sentences. It adds politeness and makes things sound softer and more friendly.

The equivalent in Central Thai is RAWK.

eg BAW PEN NYANG DAWK

บ่อเป็นหยังดอก

– That’s all right/It doesn’t matter/Don’t mention it.

RAWK หรอก; rok

MAI PEN RAI RAWK

ไม่เป็นไรหรอก mái pen rái rok

Rendben van, nem tesz semmit.
( olyan, mint a “szivesen máskor” is )

– That’s all right/It doesn’t matter/Don’t mention it.

Reklámok
Categories: A thai nyelv alapjai, szavak, Thaiföld, Turistáknak | Címkék: , , , | Hozzászólás

WordPress.com ingyenes honlap vagy saját honlap létrehozása.

%d blogger ezt kedveli: